Benzodiazepiny

Nebezpečné, zatracované, nadužívané.

Pojďme si o nich říct něco víc.

Rozdělují se podle tzv. POLOČASU ROZPADU. Je to údaj, který se udává u každého léku. Znamená čas v hodinách, za který se vyloučí z těla polovina účinné látky. U benzáků se hovoří o

  • krátkodobých (Neurol, Zolpidem),
  • střednědobých (Oxazepam, Lexaurin)
  • dlouhodobých (Rivotril, Diazepam).

Při vysazování benzodiazepinů je žádoucí přejít na dlouhodobě působící lék (nejlépe na Diazepam s poločasem rozpadu 20 – 100 hodin!!!), jelikož jeho hladina se drží v těle poměrně dlouhou dobu a nedochází k výkyvům během dne, které se nazývají „abstinenční příznaky mezi dávkami“ (Interdose Withdrawals).

Prof. HEATHER ASHTON ve svém manuálu mj. uvádí ekvivalentní množství mezi jednotlivými druhy benzodiazepinů a léků na spaní (Z-Drugs). V ČR se nejčastěji používají tyto léky na úzkost a na spaní:

  • Neurol = Xanax (úč. látka Alprazolam)
  • Rivotril (úč. látka Clonazepam)
  • Lexaurin (úč. látka Bromazepam)
  • Diazepam = Valium (úč. látka Diazepam)
  • Oxazepam (úč. látka Oxazepam)
  • Zolpidem = Sanval = Hypnogen (úč. látka Zolpidem)

Přechod na Diazepam je doporučován vždy. Postupné pomalé snižování Diazepamu je jednodušší než u anxiolytik s krátkým poločasem rozpadu. I tak mohou být abstinenční příznaky nepříjemné a dlouhodobé.

Zde je k dispozici tabulka s ekvivalentními množstvími jednotlivých preparátů (účinných látek).

A také převodní kalkulačka, kam stačí zadat množství a typ užívaného léku a nabídne se ekvivalentní množství Diazepamu.

Jednoduchý převod mezi jednotlivými druhy benzodiazepinů