WITHDRAWAL FROM PSYCHIATRIC DRUGS

První mezinárodní konference, která je zaměřena na problematiku vysazování psychofarmak.


Konat se bude v květnu 2022 na Islandu. Pořádá ji IIPDW, tedy International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal.

(Mezinárodní institut pro vysazování psychiatrických léků).

Jako řečníci promluví:


Carina Håkansson – zakladatelka organizace IIPDW

Robert (Bob) Whitaker – kritik psychiatrické péče, autor knihy „Anatomy of Epidemic“ z roku 2010.

Joanna Moncrieff – britská psychiatrička a významná kritička moderního „psychofarmakologického“ modelu duševní poruchy a léčby „drogami“.

Laura Delano – bývalá psychiatrická pacientka, která si prošla drastickým odvykáním. Momentálně spravuje stránky The Withdrawal Project, kde dává cenné rady, organizuje semináře, dělá osvětu a to vše na základě vlastní zkušenosti s psychofarmaky.

Magnus Hald – norský psychiatr, zakladatel zařízení v Tromso pro léčbu duševního onemocnění bez nutnosti psychofarmak.