Alarmující a znepokojivá zjištění o antidepresivech…odhalující dokument BBC

Britská televizní a rozhlasová stanice BBC ve svém pořadu Panorama uvedla hodinový dokument pod názvem The Antidepressant Story. Myslím, že rozhodně stojí za shlédnutí.

Hovoří v něm mj. i takové kapacity psychiatrie, jako je Joanna Moncrieff nebo Mark Horowitz. Pokud nerozumíte dobře anglicky, nebo nemáte prostor na hodinový pořad, přináším pár důležitých faktů, které byste neměli přehlédnout:

Hypotéza o nedostatku serotoninu

❌Ve Velké Británii dnes užívá antidepresiva jeden ze sedmi obyvatel!

❌11. minuta… Joanna Moncrieff: „V 80. letech se začalo mohutně šířit, že depresi způsobuje nízká hladina serotoninu. Přitom tato hypotéza nebyla nikdy dokázána. Neexistuje pro to jediný důkaz. Přesto farmaceutické firmy zahrnuly tuto informaci do všech příbalových letáků.“

❌Joanna Moncrieff: „Pokud řeknete pacientovi, že má v mozku nedostatek serotoninu a že na to existuje lék, bude ho rád užívat. Pokud mu ale řeknete, že jeho mozek možná nefunguje tak, jak by měl a že na to jsou léky, o kterých ale nevíme, jak v mozku přesně fungují, je to mnohem méně atraktivní nabídka.“

❌12. minuta… „We don ´t exactly know how these drugs work.“ / Nevíme přesně, jak tyto léky fungují.

Zjištění o SSRI antirepresivech

❌18. minuta… Mark Horowitz: „Když jsem studoval Ph.D. titul v oboru psychiatrie, myslel jsem si, že o antidepresivech jsem se tehdy naučil vše.“ … Mark momentálně snižuje SSRI antidepresiva již pátým rokem (což říká v 55. minutě)

❌19. minuta… Joanna Moncrieff: „Antidepresiva byla od začátku propagována jako nenávykové a bezpečné léky.“

❌21. minuta… Prof. David Taylor: „V 90. letech jsme na prestižní londýnské psychiatrické klinice měli telefonickou hotlinku pro psychiatrické pacienty. Opakovaně jsme zaznamenávali telefony od pacientů, kteří popisovali vážné zdravotní problémy po ukončení léčby antidepresivy. Jejich problémy přetrvávaly týdny a měsíce.“

❌22. minuta… Joanna Moncrieff: „Jen několik studií farmaceutických firem bylo delších než 6 měsíců. Žádná netrvala déle než jeden rok. Takže každý, kdo užívá antidepresiva déle než několik týdnů, je součástí obrovského a neřízeného experimentu.“

Příznaky z vysazení antidepresiv jsou časté

❌26. minuta… 78% z osob, které užívaly antidepresivum Venlafaxin po dobu 8 týdnů, hlásilo příznaky z vysazení během 3 dnů po ukončení léčby.

❌35. minuta… 30 let po uvedení SSRI antidepresiv na trh zveřejnila Royal College of Psychiatry návod, jak postupovat při snižování a postupném vysazování antidepresiv. Tento návod napsali David Taylor a Mark Horowitz. Psychiatři, kteří mají osobní zkušenost s užíváním antidepresiv.

❌32. minuta… Adele Framer: „Téměř každý, kdo přijde na moje forum Surviving Antidepressants, popisuje stejnou zkušenost. Lékaři pacientovi při projevech příznaků z vysazení řeknou, že se mu vrátila deprese a úzkosti. Platí to mezinárodně, po celém světě.“ … Adele Framer je penzistka, která dříve pracovala jako programátorka. Po vysazení antidepresiv a mohutném propuknutí příznaků z vysazení musela práci opustit. Po několika letech založila internetové diskuzní fórum Survivingantidepressants.com.

❌46. minuta… Lékaři ve valné většině stále pacientům nevěří, když si stěžují na příznaky z vysazení.

Farmaceutický průmysl

❌49. minuta… Eric Turner: „Zabýval jsem se, proč existuje tolik neúspěšných studií farma firem před uvedením léku na trh? V Británii jsou potřeba pouze dvě nezávislé a prokazatelně úspěšné studie pro prodej nového preparátu, takže mi velké množství neúspěšných studií připadalo zvláštní.“

❌51.minuta… Rozsáhlá a historicky největší studie předchozích „studií“ farma firem trvala 6 let. Bylo vyhodnoceno celkem 500 studií různých farmaceutických společností. Zjistilo se, že rozdíl mezi účinkem placeba a antidepresiv je pouze 15%. Po podávání placeba se zlepšilo 40% pacientů. 55% pacientů se zlepšilo po podávání antidepresiv. Rozdíl v účinnosti je 15%.

❌53. minuta… Nové doporučení pro praktické lékaře ve VB zní: Na lehčí formu deprese nepředepisujte antidepresiva, pokud si je pacient sám nevyžádá. Je totiž zřejmé, že deprese po několika měsících sama odezní. A riziko antidepresiv je příliš velké. Existují lidé, kterým pomohla. Ale existují i tací, kterým nepomohla. Naopak.

Závěr

🎯Ufff…. tento dokument by měl běžet ve všech ordinacích praktických lékařů, psychiatrů, neurologů atd. Osobně ho považuji za velmi zdařilý, k věci se vyjadřují lidé s osobní zkušeností a nejen pouze teoretikové se znalostmi ze skript. Kéž by otevřel oči alespoň některým lékařům, aby s masivním předepisováním nebezpečných a destruktivních léků přestali.

Zdrojový televizní dokument zde