Syndrom z vysazení psychofarmak

Jak častý je … SYNDROM Z VYSAZENÍ PSYCHOFARMAK (Psychodrugs Withdrawal Syndrome)?

Přesná čísla neznáme. V roce 2001 vyšel v českém časopise Psychiatrie pro praxi článek, kde bylo mj. uvedeno, že „podle údajů v literatuře se počet pacientů udávajících potíže související se syndromem z vysazení antidepresiv z řady SSRI pohybuje v rozmezí od 5 % do 86 %“.


Přenesme se do roku 2019. Dle odborného časopisu The Pharmaceutical Journal byla v Anglii v tomto roce předepsána návyková farmaka (benzodiazepiny, léky na spaní, antidepresiva, antipsychotika, opioidy) více než třetině dospělé populace. Konkrétně 26,3%.

Vycházíme-li z údajů o sčítání lidu ve VB v roce 2001, dělá to cca 11,5 milionů obyvatel! Pokud aplikujeme výše uvedenou hypotézu, že syndrom z vysazení psychofarmak postihne minimálně 5% z těch, kteří návykové léky užívají, jedná se jen v Anglii o více než 570 tisíc osob!

V reálu je ale toto číslo pravděpodobně mnohonásobně vyšší.

A co teprve v celosvětovém měřítku?!?

Je zarážející, že se o tomto onemocnění tak málo veřejně mluví. Stejně jako je alarmující, že odborníci syndrom z vysazení (psycho)farmak nedokáží rozpoznat a pacientovi podat relevantní informace o tom, co se s ním (ní) děje. Proto vznikají tzv. svépomocné skupiny, které jsou sice jen špičkou ledovce, ale i tak se v nich sdružují a po informacích pídí desetitisíce členů.

Velmi rychlý průzkum FB skupin:

  • Benzodiazepinová fóra … 25 tisíc členů
  • SSRI Antidepresiva (Escitalopram, Paroxetin, Sertralin…) … 35 tisíc členů
  • SNRI Antidepresiva (Venlafaxin) … 15 tisíc členů
  • Pregabalin a Gabapentin … 15 tisíc členů
  • Dokonce existuje skupina čítající 2,6 tisíc členů s doslovným názvem „Marriages destroyed by Antidepressants, SSRIs/SNRIs“ (volně přeloženo jako Manželství zničená díky antidepresivům).

Je vidět, že Syndrom z vysazení (psycho)farmak zasahuje do životů davů. A nejen těch, kteří léky přímo užívají.

Zdroje pro tento článek:

Psychiatrie pro praxi

The Pharmaceutical Journal

Wikipedie

Skupiny na Facebooku jsou zdrojem informací