Snižování psychofarmak – video návod

Běžnou metodou snižování psychiatrické medikace je tzv. „Dry Cut“ metoda. Jedná se o odřezávání tabletky a postupné ubírání množství užívané medikace.

Sdílím návod, jak je možné postupovat v domácích podmínkách, bez nutnosti laboratoře nebo lékárny. Pouze s vybavením, které je dostupné pro každého.

Video je k dispozici zde