Snižování psychiatrické medikace metodou Water Micro-Tapering

  • Připravila jsem pro vás další video návod.
  • Tentokrát na téma snižování psychiatrické medikace metodou Water Micro-Tapering.
  • Jedná se o metodu postupného ubírání medikace o mikroskopická množství.
  • Vhodné jsou především preparáty, které jsou rozpustné ve vodě (tedy například léky v kapkách nebo v tzv. dispergovatelných tabletách).
  • Jde o metodu velmi šetrnou, pomocí které se dá vyhnout mnoha obtížím spojeným s vysazováním psychofarmak.
  • Lze si to představit tak, že dolů nejdete po schodech, ale jedete po skluzavce.

Nechť je vám toto video k užitku.

Pro tuto metodu je důležité správné vybavení, které je ale běžně dostupné. Jako například stříkačka (stačí bez jehly)