Pojem iatrogenní poškození

Pojem „iatrogenní“ poškození či onemocnění je takové, které je způsobeno intervencí lékaře či jiného zdravotního personálu.

Vychází z latinských pojmů „iatros“ (lékař) a „genie“ (tvořit). Nejčastěji se jedná o chybné předepsání léku, nežádoucí účinky léku, chybný chirurgický nebo jiný výkon. V širším pojetí je sem zahrnováno i poškození vyvolané nedostatečnou komunikací s pacientem, neposkytnutí relevantních informací pacientovi i jeho rodině, arogantní chování lékařů či sester, které má na pacienta negativní dopad apod.

Zpět k lékům…

Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že „značné množství občanů v Evropské unii bylo poškozeno v rámci medikačních pochybení, která definuje jako příhody vedoucí k poškození pacienta podáním nesprávného léku (WHO, 2012).“

Alarmující je výzkum, podle něhož bylo v Německu v roce 2007 hospitalizováno 80 000 lidí pro vedlejší účinky léčiv. A domnívám se, že od té doby jich každoročně přibývá. Relevantních a spolehlivých statistických údajů (čísel) je bohužel málo. Situaci komplikuje i to, že lékaři často nežádoucí účinky léčiv vůbec nehlásí. A s pacienty je to stejně.

Kdo z těch, kteří užívají (psycho)farmaka, najde sílu nahlásit nežádoucí účinky na SÚKL? Obzvlášť v případě, kdy byl svým lékařem „ujištěn“, že se jedná jen o přechodnou záležitost, že si na medikaci tělo postupem času zvykne či v nejhorším případě, že „toto léky v žádném případě dělat nemohou“!?!

Jistý pokrok tady ale přece jen je!

Psychiatři a neurologové přiznávají, že některá onemocnění mohou být vyvolána jako důsledek podávání psychiatrické medikace. Příkladem je Tardivní dyskineze („mimovolní pohybová porucha vznikající nejčastěji při dlouhodobé léčbě klasickými neuroleptiky. Projevuje se abnormálními pohyby rukou, nohou, trupu a především grimasováním v obličeji“).

Věřím, že pokrok půjde dál a na tento seznam, který budou brát lékaři skutečně vážně, co nejdřív přibude další „iatrogenní“ onemocnění, které se jmenuje „Syndrom z vysazení psychofarmak“.

Zdroje pro tento článek:

Bakalářská práce Ivona Podmanická DiS. „Poškození pacienta ve zdravotnickém zařízení“ 2015

Web Světové zdravotnické organizace

Časopis Neurologie pro praxi