PAWS…Protracted Withdrawal Syndrome

„Prodloužený syndrom z vysazení psychofarmak“

Z anglického „Protracted Withdrawal Syndrome“; bývá označován zkratkou PAWS (nebo PWS).

O co se jedná?

V odborné literatuře se uvádí, že syndrom z vysazení psychofarmak (antidepresiv, benzodiazepinů, antipsychotik, léků na spaní…) mívá dvě fáze:

  • AKUTNÍ fázi, která trvá od okamžiku úplného vysazení léku po dobu 6 týdnů.
  • PRODLOUŽENOU (doslova lze přeložit jako rozvleklou či zdlouhavou) fázi, která nastupuje po 6 týdnech a může trvat měsíce i roky.

Do studie z roku 2020, která byla provedena na základě údajů od lidí ve skupině Surviving Antidepressants, bylo zařazeno 69 osob, které uvedly, že se u nich objevil PAWS.

  • průměrně trval 37 měsíců (více než 3 roky!)
  • nejdelší PAWS byl zaznamenán v délce 166 měsíců (více než 13,5 let!)
  • lidé, kteří PAWS prožili, užívali psychofarmaka v průměru 96 měsíců (8 let).
  • Příznaky jako úzkostmi, depresí, neklidem, sebevražednými myšlenkami trpělo během PAWS 81% osob.
  • Bolestmi hlavy, únavou, závratěmi, bolestmi svalů, zvracením, průjmy trpělo 75% osob.
  • Problémy se spánkem zaznamenaly 44% osob.
  • Problémy s kognitivními funkcemi (pamětí, soustředěním) uvedlo 32% osob.

Závěr?

Dlouhodobé užívání psychofarmak (čímž je myšleno užívání delší než 6 týdnů!!!) může mít dlouhodobý negativní dopad na pacienta. I poté, kdy léky přestane úplně užívat.

zdroj: Sage Journal

Fotka uvádí, jaký druh antidepresiv užívali lidé ze skupiny 69 osob, které byly do studie zařazeny. V grafu jsou uvedeny názvy účinných látek.

Výsledky studie PAWS na základě dat z fóra Surviving Antidepressants